धर्म/विचार

गुरु पूर्णिमा ! गुरुको श्रद्धा र स्मृतिको दिन

इन्द्रप्रसाद कटुवाल गुरुब्र्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरु साक्षात परंव्रम्हा तस्मै श्री गुरवे नमः ।।…

%d bloggers like this: