धर्म/विचार

1 min read

सम्माननीय सभामुख महोदय, नमस्कार ! अति जरुरी भयो, त्यसैले पहिलो पटक तपाईलाई यो पत्र लेख्दैछु । झर्को नमानी पढी–विचारी दिनुहोला । सबभन्दा...

1 min read

इन्द्रप्रसाद कटुवाल नेपालमा आजकाल धर्म र संस्कृतिको बारेमा चर्चा गरिंदा कतिपयले नाक खुम्च्याउने गरेको अवस्था धर्मानुरागी र संस्कृतिप्रेमी सज्जन महानुभावहरु...

1 min read

इन्द्रप्रसाद कट्वाल ‘संस्कार क्रीयते इति संस्कृति’ संस्कार गरिनु नै संस्कृति हो । मानव जीवनमा संस्कारको महत्व देह र आत्मा जत्तिकै रहेको...

1 min read

इन्द्रप्रसाद कटुवाल गुरुब्र्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरु साक्षात परंव्रम्हा तस्मै श्री गुरवे नमः ।। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् ।...

Copyright © to Janaandolan | Newsportal By by Manish Upreti.